(Financieel) Beleid

(Financieel) Beleid

In verkorte vorm is het huidige beleidsplan erop gericht om de huidige woningen goed te beheren en voor en door onze doelgroep te laten bewonen. De financiele huishouding wordt in nauwe samenwerking met LOS-accountancy met een professioneel boekhoudkundig systeem (Twinfield) door een boekhouder verricht.

Gezien onze visie zijn wij tevens bezig om het aantal “Parentshouses” binnen de Gemeente Amersfoort uit te breiden, zodat er een goede dekking en spreiding is van onze woningen in de gemeente. Naast koopwoningen is er inmiddels ook een huurwoning in gebruik, die door gemeentelijke woningcorporaties (Alliantie, Portaal en Omnia) ter beschikking worden gesteld.
In de loop van 2017 zullen wij nader invulling gaan geven aan onze behoefte tot het verkrijgen van sponsorgelden. Met betrekking tot de opzet van de fondsenwerving zullen wij ons laten voorlichten door een professioneel adviesbureau op het gebied van sponsoring. Verder zullen wij de door ons opgedane ervaringen via een landelijke koepelstichting gaan delen met vergelijkbare initiatiefnemers in andere gemeentes, die d.m.v. “Parentshouses” invulling willen geven aan onze maatschappelijke doelstelling.

Beloningsbeleid

Het werk van het bestuur is onbezoldigd en onze gehele huidige organisatie wordt bemand door vrijwilligers, die afhankelijk van onze toekomstige financiële huishouding op termijn aanspraak kunnen maken op een wettelijk gelimiteerde vrijwilligersvergoeding.

Financiele rapportage

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt 31 december 2017, waarvan de jaarcijfers alsmede het verslag van de uitgeoefende exploitatie-activiteiten zullen worden opgemaakt en na een accountantsverklaring op de website van de Stichting worden gepubliceerd.