Financiën

De stichting Parentshouses Nederland is een non-profit organisatie en is voor zijn financiering afhankelijk van bijdragen van aangesloten participanten, fondsen en donaties. De stichting streeft een Ambi status na en wil voor zijn aangesloten participanten in dit kader bemiddelaar en doorgeefluik zijn.

De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag en een financieel jaarverslag en zal deze op deze verslagen op deze pagina worden gepublicereerd.