Ervaringen

Via gesprekken met lokale initiatiefnemers en expertmeetings worden ervaringen tussen de verschillende beheerders en gebruikers van Parentshouses, met toestemming van de bewoners, uitgewisseld. Deze ervaringen helpen ons om ons doel te laten aansluiten bij de wensen van huidige en toekomstige gebruikers en beheerders.