Waarom een vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag: Organisaties (en dus ook de lokale Parentshouses stichtingen) moeten hiertegen beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor onze medewerkers/vrijwilligers en voor onze bewoners die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: 

- agressie en geweld
- seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
- pesten
- discriminatie

Integriteit. Een vertrouwenspersoon kan een veilige plaats bieden om misstanden - of vermoedens van - te bespreken. En een klacht of een vermoeden daaromtrent moet veilig kunnen worden ingediend en dat is soms lastig; de vertouwenspersoon kan daar bij helpen. 

De vertrouwenspersoon is er voor de bewoners van de Parentshouses in de regio Amersfoort en voor de vrijwilligers van de Stichting Parentshouses Amersfoort. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor zaken die niet anderszins op te lossen zijn en waarbij u vertrouwelijkheid belangrijk vindt.

Wil u contact met onze vertrouwenspersoon? In principe verloopt het eerste contact per mail en wordt daarna zo nodig een telefonische afspraak gemaakt. Het mailadres is: vertrouwenspersoon.amersfoort@parentshouses.nl