Missie en Visie

Missie

Rust en ruimte voor ouders en kinderen tijdens een scheiding.

Overtuiging

Voor kinderen met scheidende ouders moet nabijheid van beide ouders vanzelfsprekend blijven. Dit geeft kinderen de noodzakelijke warmte, veiligheid en vertrouwen in een periode van onrust en versterkt hun welzijn.

Visie

Door het bieden van tijdelijke woonruimte waarbij beide ouders in buurt van hun kinderen kunnen wonen draag je bij aan het welzijn van de kinderen in een scheidingsperiode.

Doelstelling

Stichting Parentshouses Nederland wil fungeren als koepelorganisatie die het tot stand brengen van meer Parentshouses in Nederland bevordert en helpt faciliteren. Een Parentshouse biedt, na scheiding, aan meerdere ouders ruimte om te verblijven. Er wordt rust en ruimte geboden in een onzekere periode, in de buurt van de kinderen. Doel is om lokale initiatieven te bevorderen zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Lokale initiatiefnemers/stichtingen kunnen zich via participatie-overeenkomsten aansluiten. Voorts beoogt de landelijke koepelstichting kennisdeling met en kwaliteitsbewaking van lokale initiatieven, gekoppeld aan het landelijke logo.