14 jun 2021

Gezocht nieuw bestuurslid in de functie van secretaris voor Stichting Parentshouses Amersfoort


Per juni 2021, tijdsindicatie circa 2u per week, 8-10u p/m.

Categorie: General
Ingezonden door: Sofia

Per juni 2021, tijdsindicatie circa 2u per week, 8-10u p/m.


Doel van de Stichting


Stichting Parentshouses Amersfoort is opgericht in 2016 en heeft als doel rust en
ruimte te creëren voor ouders en kinderen bij scheiding. Het kinds belang staat hierbij
voorop: kinderen hebben hun ouders dichtbij. Daartoe stelt de stichting betaalbare
tijdelijke woonruimte ter beschikking aan ouders met hun kinderen. De doelgroep
bestaat uit normaal zelfredzame ouders met (schoolgaande) kinderen die
woonruimte nodig hebben en er tijdelijk niet in slagen dit zelf te realiseren.


De missie van Parentshouses Amersfoort is dat in elke wijk van Amersfoort
voldoende (tijdelijke) woonruimte voor gescheiden ouders en hun schoolgaande
kinderen is. Om ouders zodoende op weg te helpen ontstaat tijd om te zoeken naar
een vaste plek en wordt verdere maatschappelijke ‘schade’ in deze cruciale en zware
tijd voorkomen (denk aan baanverlies, minder contact kinderen). Op dit moment
exploiteert de stichting 21 woonunits binnen 6 woningen in de regio Amersfoort.
Stand van zaken Stichting Parentshouses Amersfoort is een vrijwilligersorganisatie
met een professionele kern. Het bestuur is onbezoldigd. Er is een parttime betaalde
directeur, die het operationele gedeelte van de Stichting waaronder de vrijwilligers
coördineert. De financiële administratie wordt uitgevoerd door een vrijwillige
administrateur. De voorzitter heeft de secretaris als eerste aanspreekpunt binnen het
bestuur en maakt werkafspraken hoe en wanneer elkaar te informeren met
betrekking tot de bestuurszaken. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden,
waarvan 2 in 2020 zijn toegetreden. Er is een vacature een bestuurslid in de rol van
secretaris omdat de huidige secretaris zich gaat focussen op de landelijke
overkoepelende organisatie Stichting Parentshouses Nederland.


Taken en de verantwoordelijkheden:


• Je hebt affiniteit met deze doelgroep en de doelstelling van Stichting
Parenthouse Amersfoort;
• Je bent verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van vergaderingen
en bijeenkomsten;
• Je zorgt voor adequaat agendabeheer, bereidt vergaderingen ism de
voorzitter voor en zorgt dat de juiste documenten compleet en tijdig
beschikbaar zijn;
• Je bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en zorgt voor de
verslaglegging van vergaderingen;
• Je beoordeelt en verwerkt telefonische contacten, (digitale) post en
correspondentie;
• Je werkt accuraat en planmatig;
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken;
• Je hebt een open persoonlijkheid en je bent pro-actief;

• Je hebt ervaring met Word en Dropbox;
• Je bent woonachtig of hebt affiniteit met de regio Amersfoort;
• Je hebt tijd om je voor een aantal uren per maand voor Stichting


Parentshouse Amersfoort in te zetten;


• Je wilt kinderen van gescheiden ouders een kans geven!
• Je werkt met inspirerende en betrokken bestuursleden, met diverse
achtergronden.
Wat wij belangrijk vinden bij de bestuursleden
De samenwerking binnen het bestuur en met vrijwilligers van Parentshouses kent
een DNA met daarin respect, veiligheid en vertrouwen. De stichting wordt bestuurd
met als uitgangspunt dat zaken zowel in de “bovenstroom” als de “onderstroom”
bespreekbaar worden gemaakt met inachtneming van onderstaande DNA
kenmerken:
• Persoonlijk belang (ego) is altijd ondergeschikt aan het belang van de
stichting
• Het moet helder zijn wat iemand drijft om een bijdrage te leveren aan de
stichting
• Iedereen binnen de stichting gaat zorgvuldig met elkaar om met daarbij
flexibiliteit, transparantie en voorspelbaarheid
• Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met privacy van eenieder en
bovendien met vertrouwelijkheid die een dergelijke open houding vereist
• De bovenstaande elementen worden vastgelegd in een Sociaal Contract


Tijdsinvestering


De verwachte tijdsinvestering is ca 8-10 uur per maand, inclusief de voorbereiding en
bijwonen van de 6 bestuursvergaderingen per jaar. Vragen over deze vacature of
interesse? Bel dan met Robbert Jan van Rooijen (secretaris), 0634562857 of mail
naar mail@rjvanrooijen.nl. Daarnaast kan contact worden opgenomen met Paul van
der Most, (directeur) via 0623373057 of paulvdmost@gmail.com.

Nieuws

Pagina 1 van 8  > >>

15 jul 2022

Parentshouse Nederland, Woningcoöperatie deltaWonen en de gemeente Zwolle hebben donderdag 7 juli het eerste parentshouse geopend in Zwolle. Dit is een huis waar een ouder in een echtscheidingssituatie tijdelijk kan wonen. 

19 mrt 2022

De Gemeente Zwolle is van plan om samen met de drie woningcorporaties uit de stad (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) een proef te houden met drie zogenoemde Parentshouses. Dit is tijdelijke huisvesting voor ouders die door een relatiecrisis of scheidingssituatie niet meer bij elkaar kunnen wonen. 

27 feb 2022

Een opvanghuis voor gescheiden ouders en hun kind(eren). Als het aan PvdA-GroenLinks Meierijstad ligt, komt er snel zo'n Parentshouse in deze gemeente. ,,De vraag naar deze noodopvang is enorm", zegt Ruud Luchtenveld, voorzitter van de stichting Parentshouses Nederland. 

22 nov 2021

De nieuwsbrief van Stichting Parentshouse Deventer staat online! Met daarin: Binnenkort woonruimte beschikbaar, Parentshouse Deventer bestaat 1 jaar, speciale aandacht voor de personen en organisaties die hun het afgelopen jaar gesteund hebben, de logeerkamer is ingericht en nog veel meer! 

Meer Nieuws