Beleid

Vanuit onze visie en missie is het ondersteunen van nieuwe initiatieven in het land ons uitgangspunt. Het bewaken van kwaliteit bij aangesloten partners, met name op het beheer van de woningen en de toewijzing van de woningen aan de juiste doelgroep hoort daar bij.

Het betrekken van sponsoren, fondsen en andere geldverstrekkers is een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor kunnen we beter nieuwe initiatieven ondersteunen.

Opgedane ervaringen gaan we in werkcoferenties delen.

Het beleidsplan van Parensthouse Nederland treft u hier aan.