Waarom een vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag: Organisaties (en dus ook de lokale Parentshouses stichtingen) moeten hiertegen beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor onze medewerkers/vrijwilligers en voor onze bewoners die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: 

- agressie en geweld
- seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
- pesten
- discriminatie

Integriteit. Een vertrouwenspersoon kan een veilige plaats bieden om misstanden - of vermoedens van - te bespreken. En een klacht of een vermoeden daaromtrent moet veilig kunnen worden ingediend en dat is soms lastig; de vertouwenspersoon kan daar bij helpen. 

Als vertrouwenspersoon voor de bewoners van de Parentshouses in de regio Amersfoort en voor de vrijwilligers van de Stichting Parentshouses Ameresfoort is de heer Louwrens Boomsma beschikbaar. U kunt bij hem terecht voor zaken die niet anderszins op te lossen zijn en waarbij u vertrouwelijkheid belangrijk vindt. Zijn achtergrond is gepensioneerd huisarts in het verleden werkzaam in Afrika, Twente, grotestadspraktijken in Utrecht en instellingen voor verstandelijk beperkten.

De heer Boomsma is woonachtig in Amersfoort. In principe verloopt het eerste contact per mail en wordt daarna zo nodig een telefonische afspraak gemaakt. Het mailadres is: ljboomsma@gmail.com

De overige Parentshouses stichtingen overwegen/zijn voornemens ook een vertrouwenspersoon aan te stellen.