Vrijwilligers vacature Fondsenwerver:

Onze Stichting wordt voor 90% bemand door vrijwilligers. Zij maken het door hun vrijwillige arbeid mogelijk dat de Stichting goed kan functioneren en met beperkte financiële middelen een professionele organisatie kan blijven. Zonder hen zou de Stichting niet kunnen bestaan en vanaf 2020 wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten. 

Gezien onze groeiambitie hebben wij op dit moment een vrijwilligers vacature voor een Fondsenwerver in de regio Amersfoort.  

Naast huurinkomsten door het verhuren van units in onze 6 Parentshouses, is het elk jaar benodigd om extra inkomsten via fondsenwerving voor de Stichting te genereren in samenwerking met de Directeur.
 
Parentshouses maakt mogelijk dat een kind met scheidende ouders kan rekenen op warmte en nabijheid van beide ouders, door één van de ouders een tijdelijke woonruimte dichtbij te bieden (maximaal 1 jaar)

De werkzaamheden bestaan uit :

– schrijven van gerichte projectplannen voor de fondsen/subsidieverleners;
– scannen-inventariseren van potentiele fondsen;
- indienen van aanvragen bij Fondsen en subsidieverleners;
- presenteren van financiële behoefte in samenwerking met Directeur;
– in periodiek werkoverleg met de Directeur/financieel administrateur betreffende financiële behoefte;
- deelnemen aan alle bijeenkomsten met onze vrijwilligers.

Gevraagde kennis en vaardigheden:

Zelfstandig werken.
Nauwgezet.
Flexibel.
Communicatief vaardig, inclusief sociale media.
Representatief.
Open en enthousiasmerend

Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan contact met ons op via: amersfoort@parentshouses.nl