Vrijwilligers vacature Intaker:

Onze Stichting wordt voor 90% bemand door vrijwilligers. Zij maken het door hun vrijwillige arbeid mogelijk dat de Stichting goed kan functioneren en met beperkte financiële middelen een professionele organisatie kan blijven. Zonder hen zou de Stichting niet kunnen bestaan en vanaf 2020 wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten. 

Gezien onze groeiambitie in de regio Amersfoort hebben wij op dit moment een vrijwilligers vacature voor een Intaker.  

Ten behoeve van het selecteren van potentiële bewoners dienen er selectiegesprekken plaats te vinden a.d.h.v. geformuleerde selectiecriteria, waarna het bestuur wordt geadviseerd over de aanname van de bewoner. Deze gesprekken vinden altijd plaats met 2 intakers.

De planning van de gesprekken wordt uitgevoerd door een administrateur in overleg met de intake-groep. Periodiek vindt er met een bestuurder werkoverleg (samen met huismeesters en administratie) plaats en bij veel interne communicatie wordt gebruikgemaakt van social media en e-mail en cloudomgeving Dropbox.

Gevraagde kennis en vaardigheden:
- communicatief
- nauwgezet
- flexibel
- zelfstandig
- affiniteit met de doelgroep
- goede omgang met vertrouwelijke informatie

Werktijden:
- variabel, alle dagen van de week mogelijk

Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan contact met ons op via: amersfoort@parentshouses.nl