Werkwijze en activiteiten

De stichting Parentshouses Nederland biedt ondersteuning aan nieuwe initiatieven, die daar om vragen, door middel van informatie. Willen de nieuwe initiatieven meer ondersteuning bij hun oprichting dan wordt er een participatieovereenkomst opgemaakt waardoor het intitiatief lid wordt van Parnethouses Nederland.

Mede ten behoeve van fondsenwerving brengt de stichting Parentshouses Nederland het onderwerp (de scheidingsproblematiek en de daarbij optredende vraag naar passende tijdelijke woonruimte) landelijk onder de aandacht door contacten met relevante organisaties zoals; ministeries, beleidsmakers, de orde van advocaten en mediators.

Na de ondertekening van de participatie overeenkomst geeft de stichting Parenshouses Nederland de lokale stichtingen toestemming tot het gebruik van het Parentshouses logo. Deze kan aanvullend van de naam van stad of regio worden voorzien. De stichting Parentshouses Nederland heeft speciale concept statuten doen ontwerpen voor lokale Parentshouses, waardoor moeite en kosten kunnen worden bespaard bij de notariële oprichting van nieuwe lokale stichtingen. Dit geldt ook voor een modelhuurovereenkomst, huisreglementen en dergelijke.

Verder wordt de lokale stichtingen ruimte geboden op landelijke website om één of meer eigen pagina’s te vullen, deze pagina's kan men desgewenst in eigen beheer actualiseren en gebruiken naar de lokale situatie en aanmeldingen voor de daar beschikbare woonruimte.

De stichting Parentshouse Nederland adviseert bovendien over consequenties van de nieuwe Europese Privacy regelementen die per 25 mei 2018 van kracht zijn. Doormiddel van expertmeetings worden de lokale stichtingen in staat gesteld nieuwe ontwikkelingen te volgen en met elkaar te delen.

Deze opsomming is niet uitputtend, nadrukkelijk bestaat de mogelijkheid om extra diensten van de Stichting Parentshouses Nederland af te nemen tegen een additionele bijdrage.

Activiteiten

Het afgelopen jaar zijn 2 particpatieovereenkomsten tot stand gekomen met 2 nieuwe lokale stichtingen Parentshouses, te weten Zutphen en Olst-Wijhe-Raalte. Daarmee zijn nu samen met Amsterdam en Amersfoort 4 stichtingen aangesloten bij de koepel Stichting Parentshouses Nederland. Het jaarverslag 2018/2019 van Stichting Parentshouses Nederland kunt u hier downloaden.