Stichting Parentshouses biedt een tijdelijke oplossing van maximaal een jaar voor ouders die in een scheiding zitten en bevordert zo het welzijn van de kinderen. Er ontstaat rust en stabiliteit doordat beide ouders de zorg voor hun kinderen kunnen blijven vervullen. Daarnaast kan er in dit jaar gezocht worden naar een oplossing en woonruimte voor op de lange termijn.

In Amsterdam hebben we zes Parentshouses: twee op IJburg, twee in Nieuw West, één in Amsterdam Zuid en één in Amstelveen. In elk huis is plek voor drie ouders. De huurprijzen lopen uiteen van 700 tot 750 euro per maand (inclusief). In Amstelveen wordt op 1 juni 2021 het eerste Parentshouse opgeleverd waar 3 ouders voor de periode van een jaar kunnen verblijven.

Om voor Parentshouses in aanmerking te komen als huurder moet u minimaal voldoen aan de volgende criteria:

  • Geen ernstige problematiek (verslaving, psychiatrische problemen).
  • U bent sociaal vaardig en in staat een huishouden te delen.
  • Binding met de regio waar de woning wordt gezocht.
  • Bereid tot screening (door GGD) voor Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Mogelijkheid tot het betalen van huur en borg, het hebben van inkomsten.
  • Ingeschreven bij Woningnet, aanmelder blijft doorzoeken naar eigen onderdak.
  • U bent gescheiden of gaat scheiden.
  • U heeft één of meer minderjarige kinderen.

Let op: Voor uzelf is inschrijving op dit adres verplicht maar uw kind kan niet worden ingeschreven op het adres. 

Algemene vragen:
Hoe is uw financiële situatie?
Indien u WW ontvangt, sinds wanneer ontvangt u deze en tot wanneer heeft u er recht op?
Referenties
Is er een hulpverlener of recente (ex-)werkgever en (ex-)verhuurder bedrijf of woningcorporatie die uw aanvraag zou willen ondersteunen en gebeld kan worden voor een referentie?