Als je aan de selectiecriteria voldoet, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina. Wat gebeurt er nadat je je hebt aangemeld?

Er wordt telefonisch contact met je opgenomen en een eerste inschatting gemaakt of het Parentshouse passend is. Zo ja, dan volgt een intake- en informatiegesprek, waarna tot bewoning kan worden besloten.

Lees de selectiecriteria 

Je bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.

Je woont met jouw gezin/partner in de gemeente Zoetermeer of daar heel dicht bij in de buurt.

Je bent gescheiden óf gaat scheiden óf gaat tijdelijk uit elkaar.

Je hebt met (ex-)partner één of meer kinderen. Je hebt de wens actief betrokken te zijn bij de (opvoeding van de) kinderen.

Je kunt de huur opbrengen.

Je wilt je actief inzetten om een definitieve woon-oplossing te vinden.